Szkoła życia


Szkoła życia pod kierunkiem instruktor Anny Gosławskiej. Celem terapii w szkole życia jest nabywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny, nauka zachowania się w miejscach publicznych i podstawowego gospodarowania pieniędzmi. Oprócz tych podstawowych zadań uczestnicy realizują też prace plastyczne: malują na ceramice i szkle. Powstają piękne obrazki i wazony ze zwykłych słoików. Uczą się także wykonywać wycinanki łowickie, pogłębiając wiedzę o tradycji i kulturze ludowej. Wszyscy uczestnicy szkoły życia usprawniają zdolności manualne wykonując różnego rodzaju wyklejanki i kolage, lepiąc z plasteliny i masy solnej.