O warsztacie

Początek utworzenia

Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie utworzony został na podstawie umowy, podpisanej w listopadzie 1999 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Terenowy w Łodzi. Od 2001 r. umowa jest podpisywana ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu. WTZ funkcjonuje na bazie byłej Szkoły Podstawowej w Parmie, przekazanej na rzecz Stowarzyszenia umową dzierżawną, przez Urząd Gminy w Łowiczu. Środki na adaptację i wyposażenie warsztatu przekazał PFRON, Oddział w Łodzi.

Warsztat powstał głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych mieszkających na wsi. Pierwszych 15 osób przyjęto z końcem marca 2000 r. Obecnie do placówki przyjeżdża 30 uczestników z Łowicza i z terenów wiejskich powiatu łowickiego.

Działalność warsztatu

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką terapeutyczno-rehabilitacyjną, która skupia osoby z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej. Są to osoby pełnoletnie, które uczestniczą w prowadzonych tu zajęciach. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia trwają 5 dni w tygodniu, po 7 godzin dziennie.
Zajęcia w warsztacie są co jakiś czas urozmaicane wycieczkami oraz okolicznościowymi imprezami i zabawami.KADRA:

 • kierownik,
 • instruktorzy terapii zajęciowej
 • rehabilitant,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • pracownicy administracji,
 • palacz-konserwator,
 • kierowca

FORMY DZIAŁANIA:

 • terapia zajęciowa prowadzona w 6 pracowniach tematycznych:
  • gospodarczej,
  • wikliniarsko-ceramicznej,
  • krawiecko-rękodzielniczej,
  • plastycznej,
  • komputerowej,
  • szkole życia,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • terapia psychologiczna,
 • rehabilitacja poszczególnych narządów ruchu,
 • socjoterapia,
 • zajęcia kulturalno – poznawcze.

CELE WTZ:

 • Usprawnianie fizyczne i psychiczne
 • Pomoc w doborze zajęcia, zawodu lub pracy
 • Zmniejszanie negatywizmu wobec własnej osoby
 • Wprowadzanie osoby w układy racjonalne
 • Łagodzenie niepokoju i wrogości
 • Wzbogacanie życia emocjonalnego
 • Wyuczenie lub doskonalenie czynności życiowych
 • Rozszerzenie kręgu zainteresowań
 • Pomoc w dowartościowaniu
 • Rozwój intelektualny lub utrzymanie sprawności umysłowej

Inicjator warsztatu

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” powstało na skutek starań rodziców, rodzin i osób niepełnosprawnych w roku 1996.
Po 3 letnich zabiegach członków Stowarzyszenia został utworzony za zgodą władz powiatowych, pierwszy w powiecie łowickim Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie.

Placówka mieści się na wsi w budynku dawnej szkoły. Budynek i należące do niego otoczenie wydzierżawiła na ten cel za przysłowiową złotówkę gmina Łowicz. Budynek został staraniem Stowarzyszenia wyremontowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Staraniem Stowarzyszenia otrzymujemy wspierające warsztat darowizny. Dzięki nim min. obiekt został ogrodzony, wykonano nową elewację budynku, wewnątrz budynku główny korytarz ozdobiono w trakcie zajęć terapeutycznych obrazami natynkowymi przedstawiającymi 4 pory roku.