Grant „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” – fundusze europejskie

Pragniemy poinformować o realizacji pomocy z funduszy europejskich. Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie został zabezpieczony w sprzęt oraz odzież ochrony osobistej w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI” grantu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, ze środków Funduszu Europejskiego.

W ramach grantu zostały zakupione: maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji, kombinezony, stojaki dezynfekujące oraz lampa do dezynfekcji.