Gospodarcza

Pracownia gospodarcza ma na celu wyrabianie samodzielności w czynnościach życia codziennego, podnoszenie zaradności osobistej i uspołecznienie. Pracownię prowadzi instruktor terapii zajęciowej Katarzyna Michalak. Pracownia gospodarcza pozwala uczestnikom poznać zasady przygotowywania prostych posiłków, uczy obsługi podstawowych urządzeń AGD. Wzbogacają tu swoją wiedzę ogólną na temat racjonalnego żywienia, poznają również czynniki wpływające na stopień przyswajalności pokarmu. Uczą się podawania do stołu, układania jadłospisu, przestrzegania zasad higieny, stosują różne technologie sporządzania posiłków.